Vad orsakar förmaksflimmer?

Orsakerna till förmaksflimmer är inte alltid tydliga och kan vara komplexa.1,2,3 Möjliga orsaker till förmaksflimmer annan hjärtsjukdom, ålder, familjens sjukdomshistoria, högt blodtryck, alkoholkonsumtion, övervikt och andra kroniska tillstånd. Alla dessa är faktorer som kan öka din risk för att utveckla förmaksflimmer.1,4

Kan förmaksflimmer vara ett dödligt tillstånd? 

Förmaksflimmer är i sig själv inte livshotande. Men det är viktigt att du söker behandling inte bara för att kontrollera symtomen utan också för att förmaksflimmer kan leda till livshotande tillstånd som stroke eller hjärtsvikt.5,6

Förmaksflimmer är en av de vanligaste orsakerna till stroke – upp till 30 % av alla strokeanfall inträffar hos personer med förmaksflimmer.1,5

Minska risken för förmaksflimmer

Min far hade förmaksflimmer. Går det i familjen?

Orsakerna till förmaksflimmer är inte alltid tydliga och kan vara komplexa.1,2,3

Att ha en släkting med förmaksflimmer och att vara man ökar risken för att utveckla det1,7,8,9,10, men dessa är bara två av många andra riskfaktorer. Det viktiga är att prata med din läkare om du upplever symtom på förmaksflimmer  eller om du har upptäckt oregelbunden puls.

Vilka är hälsoriskerna med förmaksflimmer? 

Förmaksflimmer är i sig själv inte livshotande. Men det är viktigt att du söker behandling inte bara för att kontrollera symtomen utan också därför att förmaksflimmer kan leda till livshotande tillstånd som stroke eller hjärtsvikt.5,6

Förmaksflimmer är en av de vanligaste orsakerna till stroke – upp till 30 % av alla strokeanfall inträffar hos personer med förmaksflimmer.1,5

Kan förmaksflimmer botas? 

Det finns en rad behandlingsmöjligheter tillgängliga idag för förmaksflimmer, bland annat att behandla förmaksflimmer med läkemedel eller att genomgå en operation. Din läkare kan hjälpa dig att avgöra vilken behandlingsväg som är den rätta för dig. Kolla vårat avsnitt om behandlingsalternativ för mer information om dessa alternativ.

Vad kan jag göra för att minska risken för att utveckla förmaksflimmer?

Det finns olika förändringar av din livsstil du kan göra för att minska risken för att utveckla förmaksflimmer. De omfattar att hålla en hälsosam vikt, motionera regelbundet, övervaka ditt alkoholintag, och sluta röka11 – alla de vanliga faktorerna som understödjer en hälsosammare livsstil.

Covid-19: Vad ska du göra när du känner dig sjuk och också har förmaksflimmer?

Ladda ner faktabladet för att få reda på mer

Ladda ner PDF