Din läkare behöver kanske skicka dig till andra sjukvårdsteam för att genomföra tester eller ingrepp. Det kan vara till hjälp att förstå vilka som kan bli inblandade och vilka roller de troligen har:

Allmänläkare

Är förmodligen din första kontakt, och som kommer att behålla det övergripande ansvaret för att ge behandling på lång sikt.

Kardiolog (hjärtläkare)

Specialistläkare som är experter på hjärtvård. De kan genomföra fler tester för att säkerställa diagnos.

Elektrofysiologer

Specialistläkare som är fokuserade på ditt hjärtas elektriska system och på att diagnostisera och behandla oregelbundna hjärtslag eller arytmier.

Hjärtfysiologer

Utför undersökningar av hjärtat, som EKG (ekokardiogram) och mätning av blodtrycket.

Strokespecialister

Om din läkare tror att du löper stor risk att få en stroke kan du bli skickad till ett team med strokespecialister för att ytterligare bedöma din risk och ge ytterligare medicinsk rådgivning och eventuell behandling.

Narkosläkare

Specialistläkare som hanterar smärta under och omedelbart efter en operation.