Hur ska du förbereda dig inför ditt första läkarbesök?

Om du besöker din läkare för första gången för att diskutera förmaksflimmer ger det här avsnittet en del råd om vad du kan förvänta dig och hur du bäst kan förbereda dig.

Du kan ha fått en tid hos din läkare för att du har upplevt en del symtom som skulle kunna tala för förmaksflimmer, eller för att du har upptäckt oregelbunden hjärtrytm genom att kolla pulsen.

Att skaffa kunskap om förmaksflimmer och ha kännedom om tillståndet kommer att hjälpa dig att bli mer engagerad i de beslut om behandlingsmöjligheter som din läkare kommer att diskutera med dig.