Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtarytmi och kommer snart att utgöra en av de största utmaningarna inom den offentliga vården med över 11 miljoner påverkade människor runtom i Europa1

Förmaksflimmer kan leda till svåra begränsningar för patienterna och ha en stor inverkan på deras livskvalitet. Men det är viktigt att komma ihåg att uppåt 30 % av alla som lider av förmaksflimmer är symtomfria och att det fortfarande är mycket svårt att upptäcka dessa patienter. Tidigare diagnoser kan möjliggöra tidigare behandling som minskar uppkomsten av senare komplikationer.2

Risken för förmaksflimmer ökar med åldern och dubbleras varje årtionde efter 553 Vilka andra riskfaktorer är viktiga att överväga?

Upp till 30 % av alla strokeanfall drabbar personer med förmaksflimmer.4,5 Vad är bästa sättet att bedöma riskerna och vilka interventioner rekommenderas för att förhindra strokeanfall?