Det enklaste sättet att kolla om du har förmaksflimmer är att kolla pulsen. Om pulsen verkar vara oregelbunden, för snabb eller för långsam, kan detta tyda på förmaksflimmer. Det finns flera olika tekniker för att enkelt kolla din puls. Det är viktigt att prata med din läkare direkt när du upptäcker symtom på förmaksflimmer eller om du upptäcker att du har oregelbunden puls. Här följer några exempel.

Ta pulsen med handen

Du kan kolla din puls med handen genom att placera två fingrar på handleden eller på halsen. För en mer detaljerad beskrivning på hur du mäter din puls själv, följ den här länken.

FibriCheck

Ursprungligen utformad som en app som förskrivs av en läkare. Appen finns nu tillgänglig för inköp via App store eller Google play store. När appen har laddats ner till en smartphone kan hjärtfrekvensen och hjärtrytmen upptäckas av kameran i smartphonen genom att placera fingret på kameran i 60 sekunder.

Smart Watch

Det finns nu många olika Smart Watch som har elektroder inbyggda för att fungera tillsammans med EKG-appar, så när fingrarna placeras på skärmen kan den läsa ditt hjärtas elektriska signaler. Efter några sekunder klassificeras hjärtrytmen som antingen förmaksflimmer, sinusrytm eller obestämbar. Alla inspelningar, deras klassifikationer och eventuella noterade symtom lagras säkert i hälsoappen och användarna kan skicka en fil med resultaten till läkare.

Kardia

Denna app kan laddas ner gratis men användaren måste köpa en övervakningsapp (Kardiamobile) eller en särskild rem till en Apple-klocka (Kardiaband) för att övervaka sin puls med appen. Användaren placerar fingrarna på övervakningsplattorna som upptäcker hjärtfrekvensen och rytmen och som visar en avläsning efter 30 sekunder och anger normal rytm eller förmaksflimmer.

Zenicor

En bärbar, handhållen apparat som kan upptäcka hjärtrytmen och hjärtfrekvensen när två fingrar placeras på sensorerna. Mätningarna överförs till en central databas, där de visas för din utvalde läkare för vidare analys.

Coala

Med Coala och din smartphone fångas EKG och hjärtljud på 60 sekunder. Smarta, medicinska algoritmer analyserar och ger dig svar inom ett par sekunder i din smartphone. Mätningar sparas och du kan enkelt dela ditt EKG, hjärtljud och hjärtfrekvens (puls) med din läkare.