afib medications

Läkemedel för förmaksflimmer

Din läkare kommer sannolikt att förskriva ett läkemedel som första steget i behandlingen av ditt förmaksflimmer. Det finns två typer av läkemedel: läkemedel för frekvenskontroll och för rytmkontroll.1,2,3

afib treatment

Icke-medicinsk behandling för förmaksflimmer (Operationer)1

Om läkemedel inte hjälper kan din läkare diskutera alternativa behandlingsmöjligheter.