Information om förmaksflimmer

Ju mer du kan om förmaksflimmer desto mer kontroll får du över ditt tillstånd.

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin (oregelbundna hjärtrytmen). Över 11 miljoner människor i Europa lider av sjukdomen.

Har jag förmaksflimmer? 

Tidig upptäckt av förmaksflimmer är mycket viktigt eftersom det obehandlat kan leda till allvarligare hälsoproblem, som stroke eller hjärtsvikt. Om du tror att du har symtom på förmaksflimmer, använd då Symtomspåraren för att hjälpa dig att övervaka dina symtom.

När ska jag söka kontakt med läkare?

Det är viktigt att prata med din läkare direkt när du upptäcker symtom på förmaksflimmer eller om du upptäcker att du har oregelbunden puls.

Hindrar förmaksflimret dig?

Förmaksflimmer kan ha en påtaglig effekt på din livskvalitet. Ta reda på vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga.