Andra resurser för förmaksflimmer

 

Verktyg för patienter

Patientinformation

arrhythmia

Vad är en arytmi?

atrial fibrillation

Vad är förmaksflimmer?

afib management

Första besöket

What is an ablation procedure

Vad är en ablation?

My hospital stay for an ablation procedure

Min sjukhusvistelse i samband med en ablation

My recovery after an ablation procedure

Min återhämtning efter en ablation

Questions to ask your doctor during your next doctor visit

Frågor att ställa till läkaren vid nästa läkarbesök

Sjukdomshanteringsverktyg för patienter

afib symptom

Mina symtomspårare

pulse check

Manuell pulskontroll

Frågeformulär för patienter​

stroke questionnaire

Frågeformulär för patienter om risken för stroke

atrial fibrillation symptom

Frågeformulär för patienter om symtompoäng

living with atrial fibrillation

Frågeformulär för patienter om livskvalitet

Andra resurser

af epidemic

Infografik: Europas framväxande epidemi