1. Felhasználási Feltételek

 

A jelen Honlapot (“Honlap”) a jelen felhasználási feltételek és azok bármely módosítása vagy kiegészítése (a továbbiakban együttesen mint a jelen „Felhasználási Feltételek”) alapján - amelyeket a Johnson & Johnson Medical N.V., Leonardo da Vincilaan 15, 1831 Machelen, (együttesen, „Honlaptulajdonos,” „mi”) tehet közzé időről időre – biztosítjuk Önnek. A jelen Honlap vagy bármely más, a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás és tartalom használatával Ön elfogadja, hogy a Felhasználási Feltételek Önre nézve jogilag kötelező erővel bírnak. Amennyiben nem szeretné elfogadni a Felhasználási Feltételeket, kérjük, hogy ne nyissa meg, ne használja a Honlapot.

 

2. Honlap Célközönsége

 

A jelen Honlap célközönsége a magyar egészségügyi szakemberek (Egészségügyi Szakemberek Információs Platform) és a nyilvánosság tagjai (Nyilvánosság Információs Platform) Magyarországon.

 

3. Információs Nyilatkozat

 

A HONLAP EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK INFORMÁCIÓS PLATFORMJÁN TALÁLHATÓ BÁRMELY INFORMÁCIÓ, BELEÉRTVE BÁRMELY TANÁCSOT VAGY AJÁNLÁST KIZÁRÓLAG ÁLTALÁNOS OKTATÁSI SEGÉDLETKÉNT SZOLGÁL EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE.

 

A HONLAP INFORMÁCIÓS PLATFORMJAIN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKNAK NEM CÉLJA, HOGY ORVOSI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSKÉNT SZOLGÁLJON BETEGEK SZÁMÁRA, VAGY HOGY ORVOSI DIGANÓZISHOZ VAGY KEZELÉSHEZ, BÁRMILYEN EGYÉNI PROBLÉMÁHOZ HASZNÁLJÁK. EZEK AZ INFORMÁCIÓK NEM ALKALMASAK A SZAKMAI TANÁCS HELYETTESÍTÉSÉRE SEM.

 

AZ INFORMÁCIÓKNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN A NYILVÁNOSSÁGI INFORMÁCIÓS PLATFORMON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKNAK, TOVÁBBÁ NEM CÉLJA, HOGY EGY OLYAN HOZZÁÉRTŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZAKMAI TANÁCSÁNAK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK HELYETTESÍTÉSÉRE SZOLGÁLJON, AKI ISMERI AZ ÖNNEL KAPCSOLATOS EGYEDI TÉNYEKET. MINDIG KERESSE ORVOSA VAGY EGYÉB HOZZÁÉRTŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ TANÁCSÁT BÁRMILYEN EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓAN, ÉS BÁRMELY ÚJ KEZELÉS ELKEZDÉSE ELŐTT.

 

AZ OLDAL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA A HONLAPON MEGJELENŐ TOVÁBBI NYILATKOZATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK IS VONATKOZNAK. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET AZ ÖN, A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓN, SZOLGÁLTATÁSON VAGY MÁS ANYAGON ALAPULÓ CSELEKVÉSÉVEL VAGY MULASZTÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTETN ÖSSZEFÜGGŐ SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYÉRT. BÁR TÖREKSZÜNK ARRA, HOGY A HONLAPON TALÁLHATÓ MINDEN INFORMÁCIÓ PONTOS, TELJES ÉS AKTUÁLIS LEGYEN, AZT NEM TUDJUK SZAVATOLNI ÉS A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁVAL, TELJESSÉGÉVEL VAGY IDŐSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATOS SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

 

 

4. Tulajdonjog

 

Ön megérti, hogy a Honlap kizárólag az Ön magáncélú, és nem kereskedelmi célú használatára érhető el. Ön egyetért azzal, hogy a Honlap a Honlaptulajdonos tulajdona; ideértve az abban foglalt minden szellemi tulajdonjogot és azzal, hogy Ön nem jogosult azokat használni, kizárólag a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint. Nem vagyunk felelősek semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet Ön elszenved a Honlap bármilyen üzleti célú vagy bármely más olyan célból történő használata miatt, amelyet a jelen Felhasználási Feltételek nem engedélyeznek. Fenntartjuk a jogot, hogy belátásunk szerint visszautasítsuk vagy megszüntessük a hozzáférést a Honlaphoz. A Honlap ingyenesen biztosított, erre tekintettel nem vagyunk kötelesek karbantartási vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtani velük kapcsolatban, és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a Honlap karbantartásának vagy frissítésének elmulasztása miatt Ön elszenvedhet.

 

Ön nem másolhatja, nem változtathatja meg és nem használhatja fel újra a Honlapot, az azon található bármely frissítést vagy annak bármely részét, beleértve az ahhoz kapcsolódó szoftvert is.

 

Ön kizárólag a jogszabályokkal összhangban lévő, jogszerű célokra és a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban használhatja a Honlapot. Ön nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, korlátozott licenszben részesül a Honlapról letöltött tartalom megtekintésére, kinyomtatására és terjesztésére az Ön személyes, nem kereskedelmi céljaira, feltéve, hogy nem távolítja el vagy takarja el a tartalmon megjelenő szerzői jogi közleményt vagy egyéb közleményt. Ön nem másolhatja, sokszorosíthatja, módosíthatja, jelenítheti meg, adhatja elő, fordíthatja le, terjesztheti, adaptálhatja, sugározhatja, kommunikálhatja a nyilvánosság számára telekommunikáció útján, terjesztheti vagy értékesítheti a Honlapról letöltött tartalmat semmilyen módon, semmilyen kereskedelmi célú felhasználásra, és nem adhatja át semmilyen kereskedelmi forrás részére, beleértve más honlapokat is, a Honlaptulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

Továbbá, Ön vállalja, hogy: (i) nem használja a jelen Honlapot olyan módon, amely akadályozhatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy veszélyeztetheti a jelen Honlapot, vagy megzavarhatja a Honlap bármely más használatát, beleértve bármely felhasználó azon képességét, hogy valós idejű tevékenységeket folytasson a jelen Honlapon keresztül; (ii) nem használ semmilyen robotot, „spider” keresőbotot vagy más automatikus eszközt, folyamatot vagy módot a Honlaphoz bármely célból történő hozzáférésre, ideértve a Honlapon található bármely anyag adatkaparását, adatbányászatát, nyomonkövetését vagy másolását; (iii) nem alkalmaz semmilyen manuális eljárást a jelen Honlapon található bármely anyag nyomonkövetésére vagy másolására, vagy bármilyen más jogosulatlan cél elérésére a Honlaptulajdonos kifejezett előzetes írásbeli beleegyezése nélkül; (iv) nem használ egyéb módon olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amely akadályozza a jelen Honlap megfelelő működését; és (v) nem próbálja meg egyéb módon megzavarni a jelen Honlap megfelelő működését.

 

Fenntartunk minden jogot, amelyben Ön kifejezetten nem részesült.

 

5. Adatvédelem

 

Adatvédelmi Szabályzatunk vonatkozik minden olyan információkra, amely az Ön Honlap-használata során birtokunkba jut, akár a regisztráció folyamata során, akár más módon. Az Adatvédelmi Szabályzatunk tartalmazza az Ön által a részünkre átadott adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket, ideértve az Ön ezen információkkal kapcsolatos jogait.

 

6. Elektronikus Kommunikáció

 

A Honlapon közölt információk elektronikus kommunikációnak minősülnek. Amikor a Honlapon keresztül vagy más elektronikus formában, például e-mailen keresztül kommunikál velünk, akkor elektronikus úton kommunikál velünk. Ön elfogadja, hogy elektronikus úton kommunikálhatunk, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásával, és hogy az ilyen kommunikáció, valamint közlemények, közzétételek, megállapodások és egyéb közlések, amelyeket elektronikus úton nyújtunk Önnek, egyenértékűek az írásbeli kommunikációval, azaz ugyanolyan erővel és hatással bírnak, mintha írásban történnének és a kommunikációt küldő fél aláírná azokat.

 

 

 

7. Kiegészítő feltételek

 

A Honlap bizonyos elemeire vagy tartalmaira – mint például ajánlatok– további, kiegészítő feltételek vonatkozhatnak. Amennyiben Ön bármilyen a Honlapon található, kiegészítő feltételek által szabályozott tevékenységben vesz részt, a részvétellel Ön a jelen Felhasználási Feltételek mellett a vonatkozó kiegészítő feltételeket is magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

8. Szavatosság kizárása a Holnap használatával kapcsolatban

 

A HONLAP „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON FÉRHETŐ HOZZÁ. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK KIFEJEZETT ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN, A HONLAPTULAJDONOS AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN SZAVATOSSÁGI IGÉNYT – KIFEJEZETT, JOGSZABÁLYI ÉS VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGI IGÉNYEKET EGYARÁNT –, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A KERESKEDELMI FORGALOMBAN SZOKÁSOS JÓ MINŐSÉGRE, VALAMELY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A SZELLEMI TULAJDONJOGOK SÉRTETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.

 

A HONLAPTULAJDONOS NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY A HONLAP AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK MEGFELEL, VALAMINT AZÉRT, HOGY ÖN A HONLAPHOZ MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBÁKTÓL MENTESEN HOZZÁFÉRHET, TOVÁBBÁ AZÉRT SEM, HOGY AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. A HONLAPTULAJDONOS SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK, VALAMINT A HONLAPON KERESZTÜL KAPOTT BÁRMELY INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGA, MINŐSÉGE ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA TEKINTETÉBEN.

 

HONLAPTULAJDONOS ÉSZSZERŰ LÉPÉSEKET TESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A VÍRUSOK ÉS EGYÉB HASONLÓ ELEMEK HONLAPRÓL VALÓ ÁTVITELÉT AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉRE, AZONBAN A HONLAPTULAJDONOS NEM TUDJA SZAVATOLNI, HOGY A HONLAP MINDENKOR VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB ELEMEKTŐL MENTES LEGYEN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A HONLAPRÓL LETÖLTÖTT VAGY A HONLAP HASZNÁLATA ÚTJÁN EGYÉBKÉNT MEGSZERZETT BÁRMELY ANYAGOT ÉS/VAGY ADATOT ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA, ÉS HOGY AZ ILYEN ANYAGOK ÉS/VAGY ADATOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐ, AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPÉBEN BEKÖVETKEZETT KÁROKÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS.

 

SEMMILYEN TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ, AMELYET ÖN A HONLAPTULAJDONOSTÓL AKÁR ÍRÁSBAN, AKÁR SZÓBAN, VAGY A HONLAPON KERESZTÜL KAP NEM KELETKEZTET SEMMILYEN OLYAN SZAVATOSSÁGI JOGOT, AMELY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ALAPJÁN ÖNT KIFEJEZETTEN NEM ILLETI MEG.

 

9. Felelősség korlátozása

 

ÖN KIFEJEETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A HONLAPTULAJDONOS ÉS IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGHATALMAZOTTAI, MEGBÍZOTTAI VAGY MÁS KÉPVISELŐI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT, KÖVETKEZMÉNYKÁRÉRT, BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, SZEMÉLYISÉGI JOGSÉRTÉSÉRT, IDÉRTVE KÜLÖNÖSEN BÁRMELY ELMARADT HASZNOT, JÖVEDELMET VAGY MEGTAKARÍTÁST, ADATVESZTÉST, AZ ÜZLETI JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉT, HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉT VAGY BÁRMELY MÁS KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁRT, BÁRMI OKOZTA IS AZT, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSSZEGÉSEN VAGY MÁS TÉNYÁLLÁSON ALAPULNA, ÉS AMELY KÁR TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN (1) A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HONLAP HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL; (2) HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TERMÉKEK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEIBŐL; (3) AZ ÖN ADATTOVÁBBÍTÁSAIHOZ VAGY ADATAIHOZ (IDEÉRTVE A SZEMÉLYES ADATOKAT IS) VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY EZEK MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL; (4) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A HONLAPON TALÁLHATÓ NYILATKOZATÁBÓL VAGY A HONLAPON TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÁBÓL; VAGY (5) A HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY EGYÉB TÉNYEZŐBŐL ERED. EZEN FELELŐSSÉGKIZÁRÁS AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

 

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT SEMMINEMŰ RENDELKEZÉS NEM KORLÁTOZZA VAGY ZÁRJA KI EGYIK FÉL FELELŐSSÉGÉT SEM (A) A SZÁNDÉKOSAN OKOZOTT, TOVÁBBÁ EMBERI ÉLETET, TESTI ÉPSÉGET VAGY EGÉSZSÉGET MEGKÁROSÍTÓ SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VAGY (B) HA A KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS AZ ALKALMAZANDÓ JOGGAL ELLENTÉTES.

 

10. Védjegyekre vonatkozó nyilatkozatok

 

A Honlapon feltüntetett védjegyek és márkanevek a Honlaptulajdonos vagy harmadik felek tulajdonát képezik. A Honlaptulajdonos védjegyeit és szolgáltatás megjelöléseit Ön nem használhatja és nem tüntetheti fel a Honlaptulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jogosult engedélye nélkül Ön semmilyen egyéb, a Honlapon feltüntetett védjegyet vagy szolgáltatás megjelölést nem használhat és nem tüntethet fel.

 

11. A Honlap módosítása vagy felfüggesztése

 

A Honlaptulajdonos észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Honlap elérhető legyen, azonban időről időre szükségessé válhat a Honlap vagy a Honlap egyes részei elérhetőségének előzetes értesítés nélkül megszakítása vagy korlátozása, valamint a Honlap vagy a Honlap egyes részeinek előzetes értesítés nélkül módosítása vagy megszüntetése akár átmentileg, akár véglegesen. A Honlaptulajdonos nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet Ön az ilyen tevékenységek következtében elszenved.

 

12. Megszüntetés

 

A Honlaptulajdonos bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti a Honlap Ön által történő használatát vagy Honlaphoz való hozzáférését, amennyiben erre alapos oka van. Alapos oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan a jelen Felhasználási Feltételek bármely Ön általi megsértése. A Honlaptulajdonos nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet Ön a Honlap használatának ilyen körülmények között történő megszüntetésének következtében szenved el. Ön elfogadja, hogy bármely megszüntetés esetén a jelen Felhasználási Feltételek 4. (Tulajdonjog), 10. (Szavatosság kizárása a Honlap használatával kapcsolatban), 11. (Felelősség korlátozása), 12. (Védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozatok) és 19. (Alkalmazandó jog és joghatóság) pontjai a megszüntetést követően is hatályban maradnak.

 

13. Harmadik felek honlapjaira mutató linkek

 

A Honlap harmadik felek honlapjaira mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a linkek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Semmilyen harmadik félhez tartozó információ, anyag vagy tartalom, amely a Honlapon található, amelyre a Honlap utal vagy amelyre mutató linket a Honlap tartalmaz nem jelenti bármely harmadik fél termékeinek, szolgáltatásainak vagy információinak kifejezett vagy hallgatólagos támogatását. Bármely harmadik fél által más honlapokra mutató linkeken vagy egyéb módon a harmadik felek honlapjain keresztül elérhetővé tett információ, adat, vélemény, ajánlás, termék vagy szolgáltatás kizárólag e harmadik felek információja, adata, véleménye, ajánlása, terméke vagy szolgáltatása, nem pedig a Honlaptulajdonosé. A Honlaptulajdonosnak nincs ellenőrzése a harmadik felek honlapjain található tartalmak felett, erre tekintettel Honlaptulajdonos nem felelős az ilyen tartalmakért. Az ilyen harmadik felek honlapjainak Ön általi használatát ezen honlapok felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzatai szabályozzák.

 

14. A Felhasználási Feltételek módosítása

 

A Honlaptulajdonos a jelen Felhasználási Feltételeket időről időre, saját belátása szerint módosíthatja oly módon, hogy a jelen Felhasználási Feltételek módosított változatát a Honlapján közzéteszi és az új, módosított változat hatálybalépésének idejét megjelöli. A jelen Felhasználási Feltételek végén, a „Legutóbb módosítva” szöveg után található időpont a legutolsó módosítás hatálybalépésének időpontját jelöli. Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek új változatának közzétételét követően a Honlapot használja, az a vonatkozó módosítások Ön általi elfogadásának minősül. Ennek megfelelően valahányszor felkeresi a Honlapot, ellenőrizze, hogy a Felhasználási Feltételek új, módosított változata közzétételre került-e. Az esetleges későbbi hivatkozások megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a Honlap felkeresésének idején hatályos Felhasználási Feltételeket töltse le.

 

15. Kapcsolattartási adatok

 

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a Honlappal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, a Honlaptulajdonossal az Adatvédelmi Szabályzatban vagy a Honlap „Lépjen kapcsolatba velünk” című részén megjelölt módon veheti fel a kapcsolatot.

 

16. Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely része vagy rendelkezése jogsértőnek, érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, az érintett rész a jelen Felhasználási Feltételektől elválaszthatónak tekintendő, és ez a Felhasználási Feltételek további rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

 

17. Alkalmazandó jog és joghatóság

 

A Felhasználási Feltételekre és a Felhasználási Feltételekkel, a Honlappal és bármely, a jelen Felhasználási Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettséggel kapcsolatos bármely jogvitára a magyar jog alkalmazandó, és azokat a magyar jog alapján kell értelmezni. A Honlaptulajdonos és Ön közötti bármely, a Felhasználásai Feltételekkel kapcsolatos bírósági vagy egyéb jogi eljárás kizárólag Magyarország hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságai előtt indítható, és Ön aláveti magát az említett bíróságok kizárólagos joghatóságának.

 

Legutóbb módosítva: 2021. május 21.